Dienst

Samenwerken

De mens is een sociaal wezen en kan beter samenwerken dan ieder ander levend wezen. Samenwerken gaat niet vanzelf goed. Er moet een goede reden zijn om samen te werken en de omstandigheden moeten het mogelijk maken.
De inrichting van een organisatie of samenstelling van een team bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de samenwerking.

Breinvoudig past breinregels toe bij samenwerken.

Workshops

Deelnemers krijgen inzicht in breinregels bij samenwerking. Breinvoudig zorgt er voor dat deelnemers op een laagdrempelige wijze deze regels en inzichten kunnen toepassen in hun eigen praktijk.

De werkwijze van Breinvoudig kenmerkt zich door een afwisseling in kennis verwerven, opdrachten uitvoeren en spelelementen. Zo zijn de deelnemers op verschillende manier actief met de verworven kennis aan de slag in een ontspannen en en plezierige sfeer. Dat is belangrijk want dat verbetert de leerprestaties.

De doelgroepen zijn startende teams en (managememt) teams die hun functioneren kritisch onder de loep willen nemen. De workshop wordt in company georganiseerd. Breinvoudig levert altijd maatwerk dat aansluit bij het feitelijk vraagstuk van de organisatie.

Organisatienetwerkanalyse

Informele netwerken in organisaties hebben een hoge invloed op innovatie, samenwerking en productiviteit. Deze informele netwerken lopen dwars door de organisatie heen en trekken zich weinig aan van de grenzen binnen en buiten de organisatie.

In gezonde netwerken kunnen ideeën en informatie efficiënt rondzingen en elkaar tegenkomen. Met een organisatienetwerkanalyse brengt Breinvoudig in beeld welk informatie voor een organisatie belangrijk is, waar die zich bevindt in het netwerk en hoe de informatie zich door het netwerk verspreidt.

Actieve netwerken en communicatiestructuren worden zo zichtbaar. Breinvoudig helpt organisaties bij het analyseren van hun organisatienetwerk en het ontwikkelen van interventies die helpen om de kwaliteit van het netwerk te verbeteren.

Samenwerken met Breinvoudig?

Over & Contact

Breinkrakers

Breinkrakers binnen het thema Samenwerken

Bekijk alle breinkrakers